Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet UCBCares nettsted

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet UCBCares nettsted

1. Generelt. Velkommen til UCBCares (nettsted) https://ucbcares.no. Dette nettstedet eies av UCB Pharma A/S, et norsk firma med adresse i Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo (UCB). Ved å besøke og bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene og betingelsene som beskrevet nedenfor. Dersom du ikke godtar disse, vennligst forlat dette nettstedet umiddelbart. Dette nettstedet driftes og kontrolleres i Norge, og er derfor styrt av norsk lov. Bruk av dette nettstedet skal anses som et samtykke til vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor.

2. Helserelatert informasjon/Legemidler. Informasjonen og materiellet på alle sider på dette nettstedet (informasjon) er satt sammen med det formål å gi generell informasjon om aktivitetene til UCB og dets tilhørende selskaper. Noe av denne informasjonen kan være relatert til forebygging og behandling av medisinske og helserelaterte tilstander, samt fysisk form. Dette er kun beregnet til informasjonsformål.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke gitt med den hensikt å gi eller erstatte medisinske råd eller på noen som helst måte reklamere for legemidlene til UCB og dets tilhørende selskaper. UCB stiller ingen medisinske diagnoser eller gir råd til den enkelte pasient. Du må ikke bruke informasjonen til å diagnostisere en tilstand eller sykdom relatert til helse eller fysisk form. Dersom du er bekymret for helsen din, kontakt legen din eller annet kvalifisert helsepersonell, slik at de kan gi deg råd basert på dine spesifikke symptomer og situasjon.

Dette nettstedet kan indeholde informasjon om legemidler som er registrert i land over hele verden, og som vanligvis kun er tilgjengelig på resept fra lege eller helsepersonell. Det er ikke sikkert at disse produktene er tilgjengelige i alle land. Videre kan regulatoriske myndigheter i ulike land godkjenne eller klarere legemidler for salg eller bruk ved ulike indikasjoner, doseringer og restriksjoner. Varemerker/produktnavn kan også variere fra land til land. Helsepersonell kan få fullstendig medisinsk informasjon ved å lese nasjonalt godkjent produktinformasjon. Pasienter og leger skal alltid henvende seg til lokale helseinstanser og regulatoriske myndigheter for å få informasjon som er gjeldende i sitt land.

3. Ansvarsfraskrivelse og garantier. Informasjonen som er publisert på dette nettstedet er kun gitt som generell informasjon. Selv om UCB vil etterstrebe å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt og oppdatert, påtar ikke UCB under noen omstendighet seg ansvaret for feil eller mangler i innholdet på dette nettstedet.

All informasjonen er tilgjengelig "som den er". Dette betyr at bruker av nettstedet selv må vurdere informasjonen nøye, og at hverken UCB eller dets tilhørende datterselskaper gir noen som helst garantier for at informasjonen på nettstedet er fullstendig eller korrekt, og heller ikke for dets potensielle bruk.

UCB og dets tilhørende selskaper skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, følgesmessige, straffemessige eller andre skader som oppstår som følge av at man bruker, stoler på, har tilgang til eller ikke klarer å bruke denne informasjonen, eller som oppstår på grunn av endring i innholdet på dette nettstedet som UCB til ethvert tidspunkt kan komme til å gjøre.

Ingen informasjon på dette nettstedet utgjør, eller skal anses å utgjøre, en invitasjon eller et tilbud om å investere eller på noen annen måte handle aksjer eller andre verdipapirer med UCB.

4. Opphavsrett/bruk av informasjon. Med mindre annet er oppgitt, eier UCB alle opphavsretter i informasjonen. Alle rettigheter i informasjonen er forbeholdt.

Du er velkommen til å besøke dette nettstedet, men du kan kun få tilgang til, laste ned eller bruke informasjonen på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst og bilder, for privat bruk. Dette forutsetter at du beholder og gjengir alle merknader om opphavsrett eller annen eiendomsrett i all informasjon du laster ned fra dette nettstedet.

Du kan ikke distribuere, endre, overføre, gjengi, publisere på nytt eller på noen annen måte bruke informasjonen til noe annet enn det det gis uttrykkelig tillatelse til på dette nettstedet, eller som det på annen måte er gitt skriftlig forhåndsgodkjenning til av UCB.

Med unntak av de ovennevnte begrensede tillatelsene, gis du ingen lisenser eller rettigheter til informasjonen på dette nettstedet eller til noen opphavsrett som eies av UCB eller noen annen part.

5. Varemerke/eiendomsrett. Du må anta at alle produktnavn som forekommer på dette nettstedet, enten de vises med store bokstaver eller med symbolet for registrert varemerke eller ikke, er varemerker som enten eies av eller er lisensiert til UCB eller dets tilhørende selskaper.

Nettstedet kan også inneholde eller ha henvisninger til patenter, proprietær informasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eiendomsretter som tilhører UCB og/eller andre parter. Ingen lisenser eller rettigheter til slike varemerker, patenter, domenenavn, teknologier, produkter, prosesser og annen proprietær informasjon eller rettigheter som tilhører UCB og/eller andre parter blir gitt eller overdratt til deg. Du må ikke bruke UCB-varemerker eller potensielt forvirrende varianter i internett-domenenavnet ditt. Dette vil bidra til å forhindre at andre internettbrukere lurer på om du eller UCB er opphav til nettstedet.

6. Lenker til andre nettsteder. Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts sider eller nettsteder. UCB representerer ikke og påtar seg ikke ansvar for noe materiell eller informasjon som innhentes fra slike sider eller nettsteder.

7. Lenker til UCB sitt nettsted. Det kan ikke opprettes lenker til dette nettstedet fra andre nettsteder uten skriftlig tillatelse fra UCB, med mindre det er en direkte lenke til forsiden på dette nettstedet, som fremkommer i et separat pop-up-vindu med fullstendig UCB domenenavn og passende pop-up-melding om at den besøkende nå kommer inn på en tredjeparts nettsted.

8. Tilgang til nettstedet. UCB garanterer ikke at nettstedet vil være tilgjengelig til ethvert tidspunkt eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig ikke inneholder virus eller andre skadelige komponenter. Du, og ikke UCB, påtar deg hele kostnaden for all nødvendig reparasjon eller oppretting av maskinvare, programvare eller informasjon, uansett om det er forårsaket av virus eller annen skadelig komponent.

9. Endringer. UCB kan når som helst gjøre endringer i disse vilkårene og betingelsene ved å oppdatere denne siden. Du er bundet av slike endringer og bør derfor regelmessig besøke denne siden for å lese gjennom de til enhver tid gjeldende vilkårene og betingelsene.