UCBCares® NorgeUCBCares® Norge

UCBCares® Norway


UCBCares® er en informasjonstjeneste som tilbys av UCB til pasienter som har fått ordinert UCB-lægemidler.

Når du kontakter teamet vårt, vil du komme i personlig kontakt med våre erfarne og hjelpsomme eksperter, som vil lytte til deg og gjøre deres beste for å besvare spørsmålene du har til UCB-lægemidler. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post.

Din lege eller annen helseperson kan også kontakte UCBCares®
UCBCares for pasienter

UCBCares for pasienter

UCBCares® er en tjeneste som UCB tilbyr for å støtte pasienter i en behandlingperiode.

Les mer
UCBCares for helsepersonell

UCBCares for helsepersonell

Mer informasjon for helsepersonell.

Les mer
Kontakt oss

Kontakt oss

Hvordan ta kontakt med oss

Les mer

Hvordan ta kontakt med oss

Hvordan ta kontakt med oss

Hvordan ta kontakt med oss

Åpningstider

Mandag til fredag 8:00 - 16:00

Telefon (gratis nummer)

800-10101

E-post Norge:

UCBCares.NO@ucb.com

Viktig Informasjon:

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi råd knyttet til behandling eller sykdom til en enkelt pasient. Pasienter anbefales å kontakte sin behandlende lege med slike spørsmål. Hvis du merker bivirkninger, fortell legen din, apotekpersonalet eller sykepleieren om dem. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan rapportere bivirkninger direkte til Legemiddelverket her: www.legemiddelverket.no/pasientmelding, eller til UCB ved å skrive til ds.norway@ucb.com. Ved å rapportere bivirkninger bidrar du til å samle inn mer informasjon om sikkerheten til medisinene du bruker.

Alle personopplysninger behandles i henhold til personvernforordningen (GDPR) og holdes konfidensielt.

NO-N-DA-OT-2300001 Utarbeidet juli 2023