UCBCares sine retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies)

UCBCares sine retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies)

I disse retningslinjene finner du informasjon om cookies som brukes på https://ucbcares.no (nettstedet). Nettstedet drives av UCB Pharma AS, et selskap som er underlagt norsk lov, med adresse i Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo, Norge (UCB, vi eller oss).

Disse retningslinjene gjelder for alle nettsidene som utgjør nettstedet. I disse retningslinjene finner du mer informasjon om:

  1. Hva cookies er og hvorfor UCB bruker dem,

  2. Hvordan du kan håndtere innstillinger for cookies, og

  3. De ulike typene av cookies, samt en oversikt over cookies som brukes på dette nettstedet.

Disse retningslinjene kan med jevne mellomrom bli oppdatert. I slike tilfeller vil vi publisere en godt synlig melding på nettstedet for å informere deg om viktige endringer.

Alle personopplysninger som samles inn av UCB gjennom cookies vil bli behandlet som angitt i personvernerklæringen for brukere av nettstedet (tilgjengelig på [hyperlink to the relevant Privacy Policy]) (personvernerklæringen).

I personvernerklæringen som er tilgjengelig via denne lenken, kan du lese mer om:

  1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss,

  2. Bakgrunnen for denne personvernerklæringen,

  3. Formålet med at vi behandler dine personopplysninger, det tilhørende rettslige grunnlaget i henhold til GDPR og aktuelle oppbevaringsperioder,

  4. Hvilke rettigheter du har i forbindelse med personopplysninger som vi oppbevarer om deg og hvordan du kan anvende dem (dette inkluderer retten til innsyn, korrigering og innvending mot direkte markedsføring, samt i visse tilfeller retten til sletting eller portabilitet av dine personopplysninger og retten til å motsette seg behandling som ikke er markedsføringsrelatert eller begrense behandlingen av slike data), og

  5. Ytterligere detaljer om hvordan vi behandler (herunder overfører) dine personopplysninger.

1.A Hva er en informasjonskapsel (cookie)?

En cookie er en liten datafil som består av en tekststreng med informasjon. Hver cookie er unik for nettleseren din og vil inneholde informasjon som kan være anonym eller ikke.

Den overføres fra et nettsted til nettleseren på datamaskinens harddisk, enten midlertidig i perioden du besøker nettstedet (såkalte session eller midlertidige cookies) eller noen ganger for lengre perioder (såkalte vedvarende cookies), avhengig av typen cookie. Cookies har en rekke funksjoner (inkludert å skille deg fra andre brukere av det samme nettstedet eller å huske bestemte ting om deg, for eksempel språkinnstillingene dine), og brukes av de fleste nettsteder for å forbedre brukeropplevelsen din.

1.B Hvorfor bruker UCB cookies?

Noen av cookiene vi bruker er nødvendige for at dette nettstedet skal fungere tilfredsstillende (såkalte funksjonelle cookies). Disse relateres til det faktum at når du setter opp preferanser for cookies, så må vi plassere en cookie for å huske valgene dine, slik at vi kan overholde disse. Funksjonelle cookies kan ikke avvises når du velger å besøke dette nettstedet.

I tillegg ønsker vi også å bruke andre typer cookies, såkalte valgfrie cookies, for

  1. Google Analytics cookies (Google Analytics cookies er analytiske/ytelsescookies som gjør det mulig for oss å samle inn avidentifisert informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet.)

  2. Cookies fra Vimeo (Hvis du ser på videoer fra Vimeo på nettstedet, vil Vimeos videospiller plassere cookies på enheten din. Disse er nødvendige for videospilleren.)

Når du går inn på nettstedet, vil UCB spørre deg om du samtykker til bruk av disse cookiene og lignende teknologier til de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for bruk av cookies.

2. Hvordan du kan håndtere innstillinger for cookies

Ditt samtykke til plassering av valgfrie cookies (dvs. andre enn funksjonelle cookies) er frivillig. Hvis du ikke samtykker til bruk av valgfrie cookies fra UCB, vil vi ikke plassere dem på enheten din. Du har også rett til å trekke tilbake et slikt samtykke når som helst ved å justere nettleserinnstillingene dine eller som ytterligere forklart i avsnitt 3.B nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan håndtere visse typer cookies, inkludert hvordan du kan kontrollere eller slette dem, kan du gå inn på https://aboutcookies.org

Vær oppmerksom på at å trekke tilbake samtykket ditt ved å deaktivere en cookie eller kategori av cookies, ikke vil slette en eksisterende cookie fra en nettleser. Dette må derfor gjøres separat i din egen nettleser. Se nettleserens "Hjelp"-funksjon.

Deaktivering av cookies som UCB bruker, kan påvirke brukeropplevelsen din av nettstedet.

3.A Ulike typer av cookies

De viktigste kategoriene av cookies som nettstedet kan benytte er beskrevet nedenfor:

• Midlertidige cookies (Session cookies)

Dette er midlertidige cookies som finnes i cookie-filen til nettleseren din kun mens du er på nettstedet, og som blir slettet når du lukker nettleseren.

• Vedvarende cookies

Disse forblir i cookie-filen til nettleseren din selv etter at nettleseren er lukket, noen ganger i et år eller lengre (nøyaktig tidsperiode vil avhenge av levetiden som er angitt for den enkelte cookie). Vedvarende cookies brukes der nettstedsoperatøren trenger å vite hvem du er i mer enn én nettlesingsøkt (f.eks. for å huske brukernavnet ditt eller innstillinger for tilpasning av nettstedet).

• Funksjonelle cookies

Funksjonelle cookies er viktige for at nettstedet skal fungere korrekt. Se forklaring i avsnitt 1.B ovenfor.

• Analytiske cookies/Ytelsescookies

Analytiske cookies/ytelsescookies gjør det mulig for UCB å gjenkjenne og telle antall besøkende på nettstedet sitt og bidrar med forståelse av hvordan brukerne anvender nettstedet, ved å gi informasjon om blant annet områdene som besøkes, tidsbruken på nettstedet og eventuelle problemer som oppstår. Dette hjelper UCB med å forbedre måten nettstedet fungerer på (f.eks. ved å sikre at du enkelt finner det du leter etter). Ytelsescookies er ikke ment for å identifisere deg som person. Alle data slås sammen etter at de er samlet inn.

• Førstepartscookies

Dette er cookies som plasseres i nettleseren din og/eller på harddisken av det faktiske nettstedet du besøker. Dette innebærer å tildele deg en unik identitet med tanke på å spore dine bevegelser på nettstedet. Nettstedsoperatører bruker ofte førstepartscookies til brukergjenkjenning og håndtering av økter.

• Tredjepartscookies

Hvis du samtykker til slike typer cookies, vil nettstedet også plassere cookies som kan leses av nettsteder som eies av eller inneholder elementer som leveres av tredjeparter. (f.eks. av Google, som fungerer som vår analyseleverandør). Slike tredjepartscookies er plassert på nettstedet av selskaper vi samarbeider med. De brukes til å spore besøkene dine på forskjellige nettsteder der de annonserer. UCB, som operatør av dette nettstedet, vil ikke ha kontroll over slike tredjepartscookies.

3.B Oversikt over cookies som brukes på dette nettstedet

Tabellen nedenfor gir informasjon om cookies som vi bruker på nettstedet, inkludert hvordan du deaktiverer dem og hvordan dette vil påvirke nettstedets funksjonalitet.

FUNKSJONELLE COOKIES

Cookie for brukerpreferanser
BESKRIVELSE Cookie for å huske dine cookie-preferanser/valg (dvs. de som du kan velge i et pop-up-vindu når du besøker nettstedet vårt), slik at vi kan overholde dette.
TYPE & VERT Førstepartscookie
VARIGHET Vedvarende cookie: 12 måneder
HVORDAN DEAKTIVERE Cookie kan ikke avvises hvis du vil besøke nettstedet.
HVORDAN FUNKSJONALITET PÅVIRKES VED DEAKTIVERING /
Cookie for pop-up-vindu (cookie banner)
BESKRIVELSE Cookie som blir plassert i nettleseren din etter at du har akseptert cookies via pop-up-vinduet/cookie-banneret som vises på nettstedet, for å unngå at dette dukker opp igjen hver gang du besøker nettstedet.
TYPE & VERT Førstepartscookie
VARIGHET Vedvarende cookie: 12 måneder
HVORDAN DEAKTIVERE Cookie kan ikke avvises hvis du vil besøke nettstedet.
HVORDAN FUNKSJONALITET PÅVIRKES VED DEAKTIVERING /

VALGFRIE COOKIES (basert på samtykke)

Google Analytics cookies
BESKRIVELSE Google Analytics cookies er analytiske/ytelsescookies som gjør det mulig for oss å samle inn avidentifisert informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Slike cookies kan fortelle oss hvor mange som bruker nettstedet, tidspunktene og varigheten av bruken, samt gi oss informasjon om måten de besøkende navigerer rundt på nettstedet, type enhet som brukes for nettstedstilkobling og brukerandel iht. geografisk fordeling. Denne informasjonen hjelper oss å forbedre måten nettstedet fungerer på. Informasjonen som samles inn av Google Analytics sine cookies på nettstedet overføres og lagres på Google sine servere i samsvar med Google sine retningslinjer for personvern. For mer informasjon om Google Analytics, klikk på følgende lenke (vær oppmerksom på at hvis du klikker på en av lenkene på denne raden, vil dette ta deg bort fra nettstedet): https://policies.google.com/privacy
TYPE & VERT Tredjepartscookies
VARIGHET Vedvarende og midlertidige cookies. For mer informasjon, gå til Retningslinjer: https://policies.google.com/privacy. Bruk & typer: https://policies.google.com/technologies?hl=en
HVORDAN DEAKTIVERE Du kan velge bort sporing av Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
HVORDAN FUNKSJONALITET PÅVIRKES VED DEAKTIVERING Hvis du deaktiverer disse, vil ikke din bruk av nettstedet telles med eller brukes i statistikken vi samler inn for å forbedre nettstedstjenesten vår. Nettstedets funksjonalitet vil ikke bli påvirket.
Cookies fra Vimeo
BESKRIVELSE Hvis du ser på videoer fra Vimeo på nettstedet, vil Vimeos videospiller plassere cookies på enheten din. Disse er nødvendige for videospilleren. For mer informasjon, se https://vimeo.com/cookie_policy (vær oppmerksom på at hvis du klikker på en av lenkene på denne raden, vil dette ta deg bort fra nettstedet).
TYPE & VERT Tredjepartscookies
VARIGHET Se Vimeo sine retningslinjer for cookies som er tilgjengelig på: https://vimeo.com/cookie_policy
HVORDAN DEAKTIVERE Du kan velge bort alle valgfrie (i motsetning til de funksjonelle) cookies fra Vimeo ved å gå til: https://vimeo.com/cookie_policy
HVORDAN FUNKSJONALITET PÅVIRKES VED DEAKTIVERING Hvis du avviser disse cookiene, kan du fortsatt se Vimeo sine videoer, men UCB vil ikke få innsikt i hvordan videoene kan forbedres i fremtiden.